1. sæson - 2006

Nu er der indkøbt 2 nye familier og de er godt igang med at hente pollen til ynglen.

De gule "klatter" på benene er pollen som de har med hjem fra forårsblomsterne. 
Man siger at bien har pollenbukser.

  alt src=http://cp16.danhost.dk/~dan27840/images/et/bier%20med%20pollen%202.jpg

Når de nye bier skal ud at flyve, får de hjælp til at finde hjem. Bien på billedet her sidder og udskiller duftstoffer – fra det hvide felt på bagkroppen - og vifter med vingerne for at sprede duften.

 alt src=http://cp16.danhost.dk/~dan27840/images/et/duftkirtel.jpg

Efter en masse regn, blev det endeligt godt vejr. Super godt vejr. Ikke mindst hvis man var biavler. Det passede fint med de sidste frugtblomster i plantage og desuden var der en rapsmark lige i nærheden.
Bierne slæbte honning hjem. Jeg udvidede i staderne (med magasiner) så jeg tilsidst måtte lade taget stå åbent og dække magasinerne over med et picniktæppe.

Det er noget vi kan lide.

 alt src=http://cp16.danhost.dk/~dan27840/images/et/picnicktppe.jpg

Ikke nok med at man skal holde øje med at bierne har plads nok i staderne, så de ikke laver sværme og stikker af. Man skal også allerede nu begynde at behandle for varroa-mider, en lille mide der kan ødelægge en bifamilie helt, hvis ikke man får dem begrænset.

Her i foråret hvor dronningen lægger op til 2000 æg om dagen, kan man sætte en dronetavle i stadet. Af en eller anden grund (ja jeg er jo nybegynder og kan ikke vide alt endnu) så bliver de æg der bliver lagt i dronetavlen - som navnet antyder - til droner (han bier). Varroa-miden lægger helst sine æg i disse celler, da de er længere tid om at klække. Man kan så udskære 1/3 af tavlen hver uge (inden bien kommer ud af cellen), og derved fjerne en masse nye varroa-mider.

alt src=http://cp16.danhost.dk/~dan27840/images/et/dronetvle.jpg