BISTAD

Jeg er i dag ansat i BISTAD. Et projekt som jeg selv var med til at starte i 2011. Herunder har jeg sat vores introduktion til projektet ind. 

For yderligere information tjek www.bistad.dk og vores Facebookside. 


BISTAD er en forening som gennem drift af bistader i byen forsøger at genskabe den naturlige balance i økosystemet, en forening som producerer og sælger honningen fra biavlen lokalt, og en forening som ved at tilbyde fleksibelt og meningsfuldt arbejde for byens udsatte borgere udviser social ansvarlighed

Naturlig balance. 1/3 af vores fødevareproduktion er afhængig af biernes bestøvning. Bestanden af bier er dog i voldsom nedgang. På grund af effektiviseringen i landbruget og den intensive beskæring af hegn og grøftekanter er der i dag fødemangel for bierne på landet i Danmark. I byerne er der dog stadig masser af træer, buske og blomster, og det er derfor en oplagt ide at importere flere bier til byen, i dette tilfælde Aarhus, hvor de kan bestøve blomster og planter, og på denne måde skabe liv. I BISTAD genindfører vi bien i byen, så biodiversiteten kan opretholdes.


Lokal forankring. Transport af fødevarer udgør i dag en stor post i verdens CO2-regnskab. Blandt andet derfor er der i dag en stigende interesse for at købe lokale fødevarer. Denne interesse gælder også fødevarer, som er produceret direkte i hjertet af den moderne storby, som man kan se det i visse europæiske og amerikanske metropoler. I BISTAD gør vi det muligt for borgerne i Aarhus at købe honning fra aarhusianske bier. Samtidig med at borgerne sparer CO2,får de således også glæden ved frisk honning, som smager af den bydel, hvor den er indsamlet.

Social ansvarlighed. Når vi udbygger og udvikler vores samfund, er det vigtigt at tænke på, hvordan vi kan undgå, at nogen lades tilbage i denne proces. Mange steder, også i Aarhus, er der således brug for meningsfuld beskæftigelse til særligt udsatte borgere. I BISTAD giver vi mulighed for, at byens socialt udsatte kan engagere sig i meningsfuldt arbejde. Vi tilbyder fleksibelt arbejde med et stærkt fundament i fællesskabet om produktionen af honning. Biavl er ikke svært at lære, og det kan være med til at give den udsatte borger en oplevelse af succes.

Baggrund

Der er på verdensplan et enormt fokus på bier. I medierne taler man eksempelvis om CCD (Colony Collapse Disorder), hvor hele bifamilier forsvinder. Videnskabsfolk arbejder på højtryk på at finde forklaringer på disse fænomener for dermed at kunne afhjælpe dem. Man ved dog allerede, at det intensive landbrug – herunder brug af pesticider – spiller en alvorlig rolle. Problemet omkring bien drejer sig dog ikke kun om bien som truet dyr, det drejer ikke mindst om, at bien spiller en enorm rolle i forhold til verdens produktion af fødevarer. Bien står for den bestøvning, som er nødvendig for dyrkningen af blandt andet raps, frugt, grøntsager og dyrefoder. Bien står også for bestøvningen af byens planter, træer, buske og haver. Blandt andet derfor besluttede EU-kommissionen I september 2010 at øge støtten til biavl med 25 % i forhold til de foregående år.

 I storbyer som London, Paris og New York har man i mange år haft organiseret biavl. Ideen er opstået i kølvandet på Urban Farming-bevægelsen. Urban Farming handler kort sagt om, at vi er nødt til at opfinde nye produktions- og distributionsformer, f.eks. ved produktion af fødevarer direkte i byen, hvis vi vil undgå at overbelaste klimaet. Urban Farming handler således om miljøbevidsthed, men bevægelsen tager også den udfordring alvorligt, at byen er stedet, hvor det moderne menneskes liv udfolder sig. Modernisering betyder ganske enkelt urbanisering. For 100 år siden boede 10 procent af verdens befolkning i byer. I dag er det over halvdelen af verdens befolkning. I Danmark bor mere end 85 procent af befolkningen i byområder, og halvdelen af befolkningen bor i de fire store byer København, Aarhus, Odense og Aalborg.

 Biavl som beskæftigelse for socialt udsatte borgere kendes også andre steder i verden. I Little Rock i Californien udlærer man i Cedar Creek Corrections Center fængelsafsonere i biavl, og i Chicago tilbyder firmaet Beeline beskæftigelse til tidligere afsonere. Sidste år gik Bybi i luften i København. Bybi tilbyder beskæftigelse til hjemløse fra Aktivitetscenter Sundholm, der er en del af Socialforvaltningen i Københavns Kommune. Biavl er en rigtig god aktivitet for mange forskellige grupper af udsatte borgere. At arbejde med noget, der er så vigtigt, at der er fokus på det på verdensplan, og som samtidig giver hurtige resultater, er med til at fastholde interessen for beskæftigelsen. Det at være en ligeværdig del af en arbejdsplads, er også med til at give de udsatte borgere en positiv oplevelse af at være i beskæftigelse.